Contact Us | Advertising | Subscription | Circulation
JAPPIL Bantay Balita On-Air
Matag Lunes
11:00am-12:00nn
dyDL-FM
103.9 MHz
Carmen, Bohol
Uban ni:
Edward Guyano
JAPPIL PRINTING PRESS
72 Tomas Cloma Ave., Booy, Tagbilaran City, Bohol. Tel# (63)(38) 501 0316

The JBBN Staff

 HOME | NASYONAL | INTERNASYONAL | SHOWBIZ | WEIRD | SPORTS | ARCHIVES CORRESPONDENTS | Kalamboan sa Turismo | Kodigo sa Dios Amahan

Alburquerque
Alicia
Anda
Antequera
Baclayon
Balilihan
Batuan
Bien-Unido
Bilar
Buenavista

Calape
Candijay
Carmen
Catigbian
Clarin
Corella
Cortes
Dagohoy
Danao
Dauis
Dimiao
Duero
Garcia-Hernandez
Getafe
Guindulman
Inabanga
Jagna
Lila
Loay
Loboc
Loon
Mabini
Maribojoc
Panglao
Pilar
Pres. Carlos P. Garcia
Sagbayan
San Isidro
San Miguel
Sevilla
Sierra-Bullones
Sikatuna
Tagbilaran City
Talibon
Trinidad
Tubigon
Ubay
Valencia

OPINYON
Editoryal
Coop Pesos
East Meets West
Igo Na
In My Opinion
K na K
Kon Ako'y Pangutan-on
Lihok Kabataan
Nganong Dili?
Tsk...Tsk...Tsk...
Yayay!

KALINGAWAN
Bantay Jokes

Bantay Kapalaran
Billboard Top 50
Kahibulongan
Libreng Mensahe
Movie Guide

Nobela: Anino Sa Adlaw
Tambagi Ko Nyor!
Top US Movies
Wanted: Friends
 

Bohol News Daily | PIA Bohol | Bohol Press Release |
KODIGO SA DIOS AMAHAN

Mga mensahe dili panagna
Desyembre 28, 2008
 

MATUMAN gayod ang mga gipanulti ni Jappil tungod kay siya man ang nagdala ug naggunit sa yawi sa atong kalibotan.

Sukad pa sa tuig 2005 gimantala na sa mantalaan kon unsa ang misyon ni Jappil nganong nahiabot siya dinhi sa Bohol.

Niadtong tuig 2005 gimantala ang kalabot sa seremonsyas nga gipahigayon diin iyang gidawat ang kasingkasing ni Hesus.

Daghang mga mensahe ang gimantala sukad sa tuig 2005, mga mensahe nga lisod tugkaron sa katawhan ilabina ning katilingban nga hugtanong nagtuo diha sa mga relihiyon.

Mga mensahe nga nagsulti kon unsay mahitabo sa kalibotan ug sa katawhan.

Tuig 2006 gimantala sa Bantay Balita ang kalabot sa pag-angkon ni Jappil nga siya mao ang Dios Amahan.

“Si JAPPIL kinsang kasing-kasing mao ang Dios Amahan hugtanong nagpadayag ug miangkon ngadto sa Iyang kaugalingon niadtong Oktobre 25, 2006 ang pagdawat sa kamatuoran nga Siya mao ang Dios Amahan. Nia Siya sa Kalibotan aron paghinlo sa kasing-kasing sa mga tawo. Kinahanglan ang hugot nga pagtuo nga adunay Ginoo ug kinasing-kasing nga pagpangayo og pasaylo sa kaugalingon sa tanang mga binuhatan.” – Bantay Balita Oktubre 29, 2006.

“Dinhi sa Bohol, si JAPPIL nagpakonsulta usab sa mga tambalan sa Sagbayan, Carmen, Baclayon, Panglao.”

“Ang mga tambalan nagsulti nga si JAPPIL maoy tag-iya sa tanang mga butang, ang uban nagsulti nga siya mao ang hari, ang uban usab nagsulti nga siya dako og gahom. Walay gusto nga modawat si JAPPIL sa mga mensahe sa mga tambalan, ang gusto lamang niya nga mahibaw-an unsay buot ipasabot sa iyang mga pag-antos, apan walay nakahatag sa tukma nga tubag.”

“Si JAPPIL dili tambalan, nakadawat lamang siya og mensahe niadtong Marso 31, 2006, nga makahimo siya pagpanambal.”

“Dili susama ni Hesukristo kinsa mianhi sa Kalibotan aron pagtambal sa mga tawo pinaagi sa paghatag og pasaylo, si JAPPIL miangkon nga ang iyang misyon alang sa paghinlo sa kasing-kasong sa tawo. Sugod sa Oktobre 13, 2006 ang tanan ablihan na, wala nay sekreto nga ikatago. Ang pagbuot sa Dios Amahan maoy maghari sa Kalibotan.”

“Ang oras sa katawhan niabot na, kadtong mga makasasala, kadtong mga tawo nga mas gipalabi pa ang materyal nga mga butang imbes nga sundon ang plano sa Dios Amahan. Ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas! Ang mga simbahan ug mga relihiyon wagtangon tungod kay wala man maghimo og relihiyon ang Dios Amahan.”

“Ang mga relihiyon gimugna pinaagi sa pagkontrol sa huna-huna sa tawo nga maoy hinungdan sa deskriminasyon, kahakog, nga miresulta og giyera nga nakaapekto sa mga inosenteng katawhan nga nag-antos sa kagutom, nga wala itugot nga mahitabo sa Dios Amahan.”

“MGA KATALAGMAN NGA MOABOT –gimantala Desyembre 31, 2006

Ang pagpaila sa Ginoo ngadto sa katawhan gipaagi sa gubat. Tungod kay nagmagahi man ang katawhan sa pag-ila sa Dios Amahan, hinungdan nga pahamtangan kini og silot pinaagi sa mga natural nga mga katalagman.

Sa panahon nga moabot ang sunod-sunod nga mga katalagman, makasinati ang katawhan sa tumang kalisod.

Kalisod sa pagpangita og pagkaon, tubig nga mainom, balay nga kapuy-an, ug sapot.

Modagsang ang nagkalain-laing mga sakit diin maglisod bisan ang labing banggiitan sa siyensya pagtugkad kon unsay tambal niini.

Magsunod-sunod ang mga linog, bagyo, makusog nga ulan, kainit nga magbunga sa kahulaw sa mga kanasuran.

Dili hunongan ang mga katalagman hangtod motuo ug moduol ang mga kadagkoan sa mga relihiyon ug mga lider politiko ngadto sa Dios Amahan.

Angayan lamang nga maghi-usa ang tanang katawhan sa pagtuo sa tanang butang. Ilabi na ang pagtuo nga ang Dios Amahan nia na sa kalibotan.

Ang mga relihiyon kinahanglan wagtangon tungod kay mao kini ang hinungdan sa panagbangi ug dili pagsinabtanay nga moresulta sa giyera.

Ang lingtonganay niini mao ang kagutom sa mga inosente. Papason ang mga kanasuran nga dagko og mga sala.

Mas labing pahamtangan og silot ang mga nasod sa tinipong nasod sa Amerika, Japan ug China, tungod kay mao kini ang nakapahugaw sa kalibotan pinaagi sa mga kemikal ug ubang mga elementong makadaot sa kinaiyahan.

Moabot unya ang oras nga wala nay kan-on ang mga katawhan tibuok kalibotan. Busa angayan mangandam ang tagsa-tagsa aron pagluwas sa ilang kaugalingon.

Sa panahon nga wala na kamoy kan-on, dako og ikatabang ang kahoy nga lubi. Ang lubi molungtad bisan pa sa kainit ug kahulaw nga mahitabo.

Ang usa ka tawon mabuhi sa usa ka punuan sa lubi sulod bisan pa kon ang kahulaw moabot ngadto sa usa ka tuig.

Ang bunga sa lubi mahimong maoy saligan sa pagkaon, pag-inom og tubig. Kadtong magdumili pagtuo ug pagdawat sa Dios Amahan, makahiagom sa tumang kalisod.

Kakha tuka unya ang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Inig abot sa tuig 2007 ang pagbuot na sa Dios Amahan mao ang matuman ug dili na ang sa katawhan.

Kadtong mga tawo nga nagbugal-bugal sa Dios Amahan nagdawat na og silot.
Paminawa ninyo ang inyong lawas kon wala ba kamoy gi-antos nga sakit.

Dili unya kini matambalan sa mga Doktor tungod kay dili kini nila mabatyagan. Dili usab kini katambalan sa mga tambalang binisaya tungod kay wala na silay gahom sa paghimo sa ingon kay gikuha na kini sa Dios Amahan.

Si kinsa kadtong tambalan nga nagpatuo nga makahimo pagpanambal mini kini nga tambalan ug nangilad lamang.

Ang pagpanambal ginamit ang gahom wala magkinahanglan og bugti nga salapi o bisan unsa nga butang kay ang pagdawat sa gahom wala man kini palita og salapi, gasa kini ug libre busa angayan lamang nga libre ang pagpanambal.”

“WALA NAY PASAYLO – gimantala Enero 7, 2007.

Nganong ang katawhan mas motuo pa man niadtong mga mini nga nag-una sa Dios Amahan?

Nia na ang Dios Amahan pero daghan gihapon ang nagdumili pagtuo. Dili ba mao man kini ang oras nga dugay na ninyong gipaabot?

Nakahimo kamo pagpasipala ug pagbiay-biay sa Dios Amahan. Kon tugkaron ninyo og maayo wala man kamo ilara o bisan kontrola sa inyong huna-huna.

Ako si JAPPIL wala maghimo og kalapasan sa inyong pagkatawo. Wala ako mangawat kaninyo, mangayo og kuwarta, o bisan unsang materyal nga butang.

Wala ba diay ninyo matugkad nga imbes mangayo, ako maoy nanghatag. Sa akong pagpanghatag wala gani ako magdahom og bugti gikan kaninyo.

Nganong mas motuo pa man kamo sa mga pangulo sa relihiyon, nga kana sila nangayo man og materyal kaninyo?

Kadto lamang nagatuo sa Dios Amahan maoy makadawat og grasya. Nagsugod na pagpa-hamtang og mga silot sa katawhan tibuok kalibotan.

Nagsugod na paglihok ang mga katalagman. Kamong katawhan nga nagdumili pagtuo gisalikaway na kamo sa Dios Amahan.

Busa mag-antos kamo sa tumang kalisod. Nagtuo kamo nga gamhanan ang inyong salapi ug mga materyal nga butang nga inyong gipalabi sa inyong kaugalingon?

Pailhon ko kamo nga ang Dios Amahan maoy labing gamhanan sa tanan. Dili ninyo makita ang maong gahom apan mas grabe ug mas bug-at kini kon mopahamtang na og silot.

Dili lamang ang inyong materyal nga lawas maoy mag-antos, lakip na usab ang inyong ispiritu.

Mag-antos kini hangtod sa hangtod. Bulahan ang nagtuo nga nia na ang Dios Amahan.

Kadtong mga nagpa-himulos sa ilang isig ka tawo silotan pinaagi sa pagwagtang sa tanang materyal, kakha tuka unya maoy mahitabo.

Kadtong mga nasod nga naghugaw-hugaw sa kinaiyahan, silotan pinaagi sa pagwagtang dinhi sa kalibotan.

Kadtong mga pangulo sa mga pundok relihiyon ug politika magadawat usab og silot pinaagi sa paghatag og mga sakit.

Paabota lang, pamatia ang inyong lawas kon wala ba kamoy giantos nga sakit. Dili kini katambalan sa mga doktor.

Kadtong adunay mga sekreto nga gitago mabulgar kini ngadto sa katawhan. Wala nay sekreto karon nga magpabilin.

Pasidan-an ko kamong mga kadagkoan sa relihiyon ug mga kadagkoan sa nasod:
Ang mga pag-antos sa katawhan tungod kini kay nagdumili kamo pagdawat sa Dios Amahan.

Busa tan-awa ninyo kon makaantos ba kamo sa mamahimong bunga sa kagahi sa inyong ulo.

Nagtuo na kamo nga kamo ang labing taas ug gamhanan? Dakong sayop ang inyong pagtuo tungod kay sa ispirituwal nga kabahin mas aduna pay ranggo ang makililimos sa kadalanan.”

Gawas sa krisis sa ekonomiya nga masinati, modagsang usab ang mga sakit ug walay kan-on ang katawhan.

Si Jappil nagkanayon nga sa tuig 2009 masinati sa katawhan ang mga kalisod nga wala pa nila matagamtami sukad.

VOTE FOR THE CHOCOLATE HILLS
for the New 7 Wonders of Nature
Chocolate Hills
Click here to vote


retirement investment
Visitors since March 200772 T Cloma Ave., Booy, Tagbilaran
Tel. No. (63)(38) 501-0316


VULCAN FIRE SAFETY PRODUCTS
G/F Lumayag Bldg., CPG Ave. cor.
J. Borja St., Tagbilaran City, Bohol
Tel# (038) 501-0682. Cell # 09185346396, 09217989440.  Dealer: Fire Extinguisher,
Fire hose/ cabinet, Fire safety alarm/
devices & accessories, etc.Virgen, Anda, Bohol, 6311
Owners/Proprietors:
Hans Werner Moeller and Brgy. Capt. Flor Garcia
website: www.flower-beach.com


BITOON BEACH AND DIVING RESORT
Brgy. Basdio, Guindulman, Bohol
Owned and Managed by:
Brgy. Capt. Eden Bertumen Hohmann


ELR PRINTERS
G/F Marbella Bldg., Gallares St., Tagbilaran City
SERVICES: Digital Printing, 2-Color Risograph Printing, Tarpaulin & Silkscreen Printing, Offset & Letterpress Printing
Owned by: Rene Relampagos & Family
Tel# 501-9696, 411-3766; email: relampagos_rene@yahoo.com


BOHECO I
Main office: Maca-as, Tubigon
Tel. # 508-9731, 237-2205
Sub-office: 21 Tabaco St.,
Tagbilaran City. Tel# 411-3479,
501-0257 web: boheco1.com

BOHECO II
Cantagay, Jagna
e-mail: bohecojagna@
yahoo.com

Tel# 531-0053, 531-0054
Fax# 531-0023
Web: boheco2.com

BIG MAMA'S
American Recipe Flavored Cookies
On Sale at: BQ Mall & ICM Mall Grocery Dept's, Tagbilaran City, Bohol


Send us a message via
YAHOO! MESSENGER
bantaybalita_bohol


KALINGAWAN


09183412164

DAGUL: ALam mo ba si MAHAL, sa sobrang liit ng damit nya, hindi na sya gumagamit ng washing machine pag naglalaba.
MURA: ANo ginagamit nya?
DAGUL: e di BLENDER!

PEDRO: Pre, gipapili ko sa ako MISIS, gugma o higala
JUAN: Mao di ay nga nia ka karon kay higala imo gipili?
PEDRO: Dili pre. GUGMA akong gipili... I LOVE YOU, PRE... Kiss ko beh!

READ ALL

LIBRENG MENSAHE
09183412164

Gr8 q sa mga x classm8 nko sa LHS, cla ni Geraldine, Cristy, Margie, Genalyn and company. Katlen 2. Ms u guyz! Mwaah. 0909558…

Halu. JBBN. I jst wna gr8 ol my frndz n Canhangdon. Lynde. Naneth & Rosemarie. Nd I wna gr8 my clsm8s. Jneth. An2ny. Bnje. Nd othrz. Tnx. 8s mhe Cuty Jessamia, frm Canhangdon. 0909527…

READ ALL

Hai wanted ko txtm8 be kanang boy 14-16 yers young wafo cyempre ha kay wafa bya ko charut! Bya wling moreply wilng pod twag naku okey? By da way im Christine frm Loon. 09294689229

Hi. JBBN pwed mangau ko og txtmate kanang boy nga gwapo pls. 09292480447

READ ALL


09183412164

Elow JBBN. Im looking 4 a boy txtm8 16-18 yrz of age. U can also ad meh as friend! Zteih_Cas30@ yahoo.com. Im Stela! Tnx. 09285462072 (Posted: December 28, 2008)

Hi JBBN gudmwnin gret q s mga pnsan q n Catagbacan Handig na cla Cathy, Loloy, Badag. Ug pwdi henge ng friends s Frindster q e2 pwd pkead. Tanx and more power 2 u. Ritchel_Celada@yahoo.com.ph (Posted: December 28, 2008)

Ei. JBBN. Wntd txm8 lng. Im Smantha Shane. Knang mhtg og load. Jeje. Smart user lng. Cutieshane16@yahoo.com. 09072777773. (Posted: December 21, 2008)

Good day! 2 everyone. I would to extend my gratitude to all staff of JBBN for making me pleasure while reading their column. I am much inform about the event today including latest issue as well as in showbuiz. For me you’re the best among the rest. Keep it up! Add me up mga friends. Thank u so much. Elvirgen_ Cantiveros @yahoo.com
(Posted: November 30, 2008)

A pleasant mrning 2 ol d staff of JBBN. I’m Leah of Bohol, luking 4 a guy txtm8 16yrs & above ung my sense of humor, and add u din po aq sa FS q Lovelyrecca@yahoo.com. Tnx & more power. (Posted: November 23, 2008)

Hi! JBBN. Gr8 lng q xa aqng mga frndz xa UB-Loon, especially 2 d 3rd yr Amethyst! Guys, good job. Nya add xd q nnu. Cutiezai_MheL93@ yahoo.com. (Posted: November 16, 2008)STAFF BOX

Ritsutaka "Papa Jappil" Masuda - Owner
Delia Masuda - Publisher
Rey Dalay - Editor-in-Chief
Edward Guyano - Chief Reporter
Helios Pusta - Layout Artist/Writer
Dennis Medilo - Layout ArtistWeb Designer Jeffrey Bellita - Printing-Press Operator

CORRESPONDENTS
Boy Luzon - Loon
Lando Aparece - Sierra-Bullones
Y-Not Deloso - Anda
Admi Valmores - Talibon
Jingle Tripoli - Tubigon

CONTRIBUTORS
Rey Anthony Chiu - PIA
Gregorio Tavera - Jagna LGU
Fiel Angelie Gabin - Tagbilaran City LGU
Nestor Daarol
Bruce Zabala - PGMA

COLUMNISTS
Rey Dalay - Editorial
Edward Guyano - Kay Ngano Kaha? (K na K)
Rey Anthony Chiu - Kon Ako'y Pangutan-on
Lando Aparece - Komentaryo
Jingle Tripoli - Lihok Kabataan
Priscilla Richards - East Meets West
Y-Not Deloso - Nganong Dili?
Tor Telin - In My Opinion
Rammel Cagulada - Coop Pesos
Admi Valmores - Igo Na
Carmen Caga - Yayay!

MARKETING / ADVERTISING
Y-Not Deloso
Edward Guyano
Roger Sarausa
Frank Iyog
Nestor Daarol


Do you have any COMMENTS, SUGGESTIONS or REACTIONS about our NEWSPAPER or WEBSITE?
Contact Us at:
e-mail: bantaybalita_bohol@yahoo.com
telephone: (63)(38) 501 0316
cellphone: (63) 918 341 2164

 
.